Aktiviteter


Våre menigheter ønsker å en sentral plass i hverdagen til våre medlemmer. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som store og små har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. 

Velg kalender