Kontaktinformasjon


Drangedal Kirkelige Fellesråd

Adresse: Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal - se kart
Telefon:
35 99 70 00
Epost:
kirken@drangedal.kommune.no

Daglig leder/Kirkeverge

Bjørn Sverre Reiten

35997010

95244375

Send epost

Konsulent

Tove Strand

35997170

Send epost

Sokneprest

Kjetil Helland

90968372

Send epost

Sokneprest

Sigrid Thordardottir

45787278

Send epost

Driftsleder/Kirketjener

Ørjan Skarpodde

91865374

Send epost

Kantor/Menighetspedagog

Kristin Krogsgaard Helland

41303004

Send epost

Kirketjener

Roy-Arne Haugen

41418701

Send epost

Kirketjener

Thor Olav Schulze Holte

97083880

Send epost

Organist

Jakob Chr. Zethner

47949462

Send epost

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send epost

Renholder Drangedal kirke

Aneta Malgorzata Vogsland

Renholder Kroken kirke

Katarzyna Planeta

Renholder Tørdal kyrkje

Alice Hatleskog