Kontaktinformasjon


Drangedal Kirkelige Fellesråd

Adresse: Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal - se kart
Telefon:
35 99 70 00
Epost:
kirken@drangedal.kommune.no

Daglig leder/Kirkeverge

Bjørn Sverre Reiten

35997010

95244375

Send e-post

Konsulent

Tove Strand

35997170

+4799238790

Sokneprest

Kjetil Helland

90968372

Send e-post

Sokneprest

Sigrid Thordardottir

45787278

Send e-post

Driftsleder/Kirketjener

Ørjan Skarpodde

91865374

Send e-post

Kantor/Menighetspedagog

Kristin Krogsgaard Helland

41303004

Send e-post

Kirketjener

Roy-Arne Haugen

41418701

Send e-post

Kirketjener

Thor Olav Schulze Holte

97083880

Send e-post

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send e-post

Renholder Drangedal kirke

Aneta Malgorzata Vogsland

Renholder Kroken kirke

Katarzyna Planeta

Renholder Tørdal kyrkje

Alice Hatleskog