Sommerstell av graver i Kroken-Tørdal - Drangedal


SOMMERSTELL AV GRAVER I KROKEN - TØRDAL - DRANGEDAL

Ønsker du en gravstellavtale, tilbyr vi dette for sommersesongen fra 1. jun. til 1.sep. Kirkekontoret tar imot bestillinger og administrerer gravstellavtalene. Drangedal produkter utfører gravstellet ved gravplassene i Drangedal, Tørdal og Kroken, på oppdrag fra kirkekontoret. Plantene som benyttes er Betulia eller Begonia og blir plantet i det antallet som avtales pr. grav. Fjerning av planter når sommersesongen avsluttes inngår i avtalen. Vi tilbyr også planting av lyng når sommerblomstene blir fjernet. Lyngen står seg godt utover høsten og plantefeltet blir da ikke stående tomt frem til vinteren. Følgende priser gjelder for gravstellavtale i sommersesongen 2024 og prisene gjelder pr. grav.

  1. Vanning og stell (ny jord og blomster inngår ikke)                   kr.  780,-
  2. Planting, ny jord tilført, vanning og stell med 1 blomst          kr.1150,-
  3. Planting, ny jord tilført, vanning og stell med 2 blomster      kr.1250,-
  4. Planting, ny jord tilført, vanning og stell med 3 blomster      kr.1350,-
  5. Planting, ny jord tilført, vanning og stell med 4 blomster      kr.1450,-
  6. Planting av lyng etter sommersesong, pris pr. plante             kr.  175,-

 

Gravminner og plantefelt

Ved behov for oppretting av gravminner, kantsteiner eller montering av bedplate i plantefeltet, tar kirkekontoret imot bestilling på dette. Våre kirketjenerne utfører dette arbeidet. Vi anskaffer ikke nye bedplater, det må gjøres hos de som forhandler dette. Følgende priser gjelder for oppretting og montering i 2024.

  1. Oppretting av standard størrelse gravminne og plantefelt   kr.  700.
  2. Oppretting av stort gravminne og plantefelt                             kr.1000.
  3. Montering eller oppretting av steinplate i plantefeltet          kr.  400.

Kirkekontoret kan kontaktes på tlf. 3599700 eller

epost: tove.strand@drangedal.kommune.no

Kirkevergen 2024

 

Tilbake