Vel møtt til åpen kirke


Drangedal menighet ønsker vel møtt til Drangedal kirke i sommer.

 

Tirsdag til fredag hver uke fra 6. juli til 30. juli er Drangedal kirke åpen. Dørene er åpne fra kl. 15.00-18.00.

Torsdag 22. juli er kirken åpen fra kl. 12.00 i forbindelse med tiårsmarkeringen etter 22. juli. 

Informasjonsfolder om kirken er tilgjengelig for besøkende.
Jubileumsbøker for kirkene selges i forbindelse med åpen kirke:
• Tørdal sokn og Tørdal kyrkje 200 år, utgitt år 2009
• Drangedal kirke 225 år, utgitt år 2000
• Kroken kjørke 100 år, utgitt år 2010

Tilbake