Nytt om smittevern og påsken 2021


Alle gudstjenester er avlyst frem til 12.april 2021 i samsvar med nasjonale retningslinjer.  Les mer om gjeldende regler for begravelser, dåp og vigsler. 

Alle gudstjenester er avlyst frem til 12.april 2021 i samsvar med nasjonale retningslinjer. 

Begravelser og bisettelser går som normalt med 50 personer tilstede uten sang, eller 30 personer med allsang i de tre kirkene våre. Faste tilviste plasser. 

Dåp og vigsel kan gjennomføres med de restriksjonene som gjelder- kirkekontoret/prest tar kontakt med de som allerede har meldt inn dåp eller vigsel innenfor tidsrommet 24.mars til 12.april. Dåp og vigselsseremonier som samler mennesker fra ulike kommuner, bør utsettes. 

Alle som deltar i begravelser eller seremonier registreres med navn og telefonnummer med tanke på eventuell smittesporing. Listene makuleres etter 14 dager.

I alle sammenhenger har 1-meteren nå blitt til 2-meter. Bruk munnbind der det blir vanskelig å holde avstand, eksempelvis på vei inn til begravelse, ved registrering, utbæring av kiste m.m  

Vi vil oppfordre alle til å følge med på nettsiden vår, samt facebook.com/drangedalkirke for å delta i en digital påskefeiring. Vi slipper filmer og andakter som er egenproduserte eller som kommer fra den norske kirke sentralt. 

Riktig god påske! 

 

 

 

 

 

Tilbake