Gjenåpning av kirkene


Det er en glede for oss å kunne ønske velkommen tilbake til kirkerommet! Og fra 15. juni er retningslinjene myket opp enda mer.

 

Gudstjenester, vielser, begravelser og andre arrangement i regi av Den norske kirke, vil fremdeles være preget av den nasjonale dugnaden for smittevern.

I denne perioden er vi pålagt en del særskilte smitteverntiltak i kirkene. Her følger de viktigste tiltakene:

⊕ Personer med symptomer på luftveisinfeksjon har dessverre ikke adgang til kirkerommet.

⊕ Gudstjenester etc. kan romme inntil 200 personer, pluss medvirkende. Men da dette er under forutsetning av én meters avstand, gjelder følgende plassbegrensninger i våre kirker pr. 23. juni 2020: Tørdal 60, Drangedal 84 og Kroken 64.

⊕ Alle som deltar i gudstjenesten registreres med navn og telefonnummer med tanke på eventuell smittesporing. Listene makuleres etter ti dager.

⊕ FHIs generelle smittevernregler gjelder. Vask hendene før du går hjemmefra. Host i albuekroken. Hold én meters avstand.

⊕ Det vil stå framme hånddesinfeksjon ved inngangen. De medvirkende i gudstjenesten vil også rengjøre hendene hyppig.

⊕ Kun enkelte kirkebenker er åpne. Personer som ikke tilhører samme husstand, må holde avstand (én meter).

Ytterligere smitteverntiltak vil bli kunngjort skriftlig og/eller muntlig i forkant av gudstjenestene.

Tilbake