Viktig info vedr. koronaviruset


Inntil videre gjelder følgende tiltak:

  • Alle offentlige gudstjenester avlyses. 
  • Begravelser og vielser blir gjennomført som lukkede seremonier med maks 20 deltakere.
  • De som har planlagt dåpsseremonier, vil bli kontaktet av prest med tanke på å finne en løsning.
  • Alle andre tiltak og arrangementer avlyses (trosopplæring, babysang, barnekor, konfirmantundervisning, møter etc.).

For spørsmål, kontakt kirkeverge Bjørn Reiten tlf. 95244375 eller sokneprest Kjetil Helland tlf. 90968372.

(Foto: CDC, Alissa Eckert)

Tilbake