Fokus på dåpen


I 2020 vil Den norske kirke ha et ekstra fokus på dåpen. Det gjelder derfor også menighetene i Drangedal, Kroken og Tørdal.

 

Dåpen er en Guds gave, gitt av nåde, tre håndfuller vann, øst opp i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn til evig liv.

I dåpen blir vi båret til Gud, slik vi er avhengige av å bli båret av Gud gjennom livet. Dåpen er et bilde på at Guds nåde blir gitt oss gratis, uten at vi selv kan gjøre oss fortjent til det gjennom våre gjerninger.

Dåpen er et sakrament der vannet og Ordet virker sammen. I luthersk teologi er det frelse i dåpen, og i dåpen blir vi forenet med Kristus og med våre kristne søsken i hele verden.

I gudstjenestene i kirkene søndag 12. januar har biskopene i Den norske kirke bedt prestene lese opp et brev om dåpen, for å innlede fokus på dåp dette året.

Lurer du på noe om dåpen? Kjenner du noen som skal døpes? Eller vil du selv bli døpt? Kontakt oss gjerne, eller se om du kan finne informasjon på nettsidene våre.

Lenke til biskopenes tekst om dåpen.

Tilbake