Gravferd


Drangedal kirkelige fellesråd sørger for at gravplassene i kommunen forvaltes og driftes i samsvar med lover og forskrifter. Som ansvarlig gravferdsmyndighet yter vi tjenester til hele kommunens befolkning - uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. 

NÅR EN AV DINE NÆRMESTE GÅR BORT

 

Det er viktig at de pårørende tar stilling til hvem som formelt skal være ansvarlig for gravferden. Hvis ikke avdøde selv har bestemt gravleggingsseremonien, må den som står ansvarlig bestemme. Planlegging av gravferd skjer i samarbeid mellom kirkevergekontoret, ansvarlig for gravferden og begravelsesbyrå.

 

 

KISTEBEGRAVELSE ELLER KREMASJON?

 

Vi legger til rette for både kistegraver og urnegraver. Avhengig av avdødes ønske, må pårørende avgjøre om det skal være kistebegravelse eller kremasjon med påfølgende urnenedsettelse.

 

FESTE AV GRAV

 

I forbindelse med kistebegravelse der det velges ny grav, er det mulig å reservere plass ved siden av den som gravlegges. Dette kalles festegrav. Festeavgiften betales for reservert grav fra første gravlegging. Disse utgjør da ett gravsted. Kun én person kan stå som fester av ett gravsted. Ny grav er fri i fredningstiden, som er 20 år både for kistegraver og urnegraver. Festeavgift betales etter fredningstiden, dersom pårørende ønsker å beholde graven videre.

Tilbake