Drangedal kirkelige fellesråd


Drangedal kirkelige fellesråd 2023-2027.

  • Jens Arnfinn Brødsjømoen, Kroken sokn, leder
  • Marit Kolloen, Drangedal sokn, nestleder
  • Berit Karin Teigen Heimholt, Drangedal sokn
  • Lars Olav Hegland, Kroken sokn
  • Per Arne Vågsland, Tørdal sokn
  • Kjell Vågsland, Tørdal sokn
  • Helene Meås Svendsen, Drangedal kommune
  • Trond Engnes, Den norske kirke, prost 

 

Tilbake