Drangedal kirkelige fellesråd


Disse er valgt inn i Drangedal kirkelige fellesråd i perioden 2019-2023.

Åse Hamre, leder

Odd Anders Haugland, nestleder

Ingrid Teigen, styremedlem

Hege Sandåker Bastnes, styremedlem

Lars Olav Hegland, styremedlem

Deborah Vøllestad, styremedlem

Arnt Olav Brødsjø, Drangedal kommune

Trond Engnes, prost Bamble prosti

 

 

Tilbake