Tørdal sokneråd


Disse sitter i Tørdal sokneråd i perioden 2019-2023.

• Åse Hamre, leder - tlf. 913 69 938
• Lars Tveit, nestleder
• Deborah Vøllestad, kasserer
• Per Arne Vågsland, styremedlem
• Bjørg Marit Tveit Aabø, vara og sekretær
• Kim Anders Hatleskog, vara
• Liv Berit Vrålstad, vara
• Kjetil Helland, sokneprest

Tilbake