Kroken menighetsråd


Kroken menighetsråd 2023 - 2027.

 • Odd Anders Haugland, leder
 • Lars Olav Hegland, nestleder
 • Jens Arnfinn Brødsjømoen, medlem
 • Else Henny Aakre, medlem
 • Aud Toril Thorsen, medlem
 • Marni Gundersen, medlem
 • Svein Gunnar Snekkerhaugen, varmedlem
 • Solveig Storbukås Rehn, varamedlem
 • Bjarte Vellene, varamedlem
 • Sari Anita Paalomo Lenes, varamedlem
 • Sigrid Thordardottir, sokneprest
Tilbake