Kroken menighetsråd


Disse sitter i Kroken menighetsråd i perioden 2019-2023.

 

• Odd Anders Haugland, leder - tlf. 932 23 109
• Marit Wefald, nestleder
• Jorunn Marcussen, sekretær
• Kari Tisjø Tveit kasserer
• Åse Torill Grandalen, styremedlem
• Jørgen Mostad, styremedlem
• Wenche Storbukås Rehn, vara
• Lars Olav Hegland, vara
• Sari Anita Paalamo Lenes, vara
• Bjarte Vellene, vara
• Sigrid Thordardottir, sokneprest

Tilbake