Utdeling av fire og seksårsbok i Tørdal


Søndag 3.mars blir det en skikkelig festgudstjeneste i Tørdal kirke med utdeling av fire og seksårbok. Barnekoret KoS blir også med. Velkommen! 

Tilbake