Dugnad på menighetshuset


Vi håper mange vil være med på en ettermiddagsdugnad på menighetshuset torsdag 21.  september

Av arbeidsoppgaver ute skal vi kantklippe, rake, luke hellegangen, kjøre bort søppel og klippe busker. 

Inne skal det støvsuges, støvtørkes, vaskes litt, byttes lyspærer og røykvarslere, pluss noe montering av utstyr. 

Det serveres god kake og kaffe :-) 

Ta gjerne med egnet utstyr om du har. 

Håper mange har anledning til å sette av noen timer denne ettermiddagen og på den måten støtte opp om arbeidet og all aktivitet som er på menighetshuset. 

 

Hilsen gjengen i styret for menighetshuset. 

Tilbake