Invitasjon til konfirmasjon 2019-20


Nå er det din tur til å bli konfirmant i Drangedal, Kroken eller Tørdal

 

Denne brosjyren inneholder informasjon om konfirmasjonsopplegget til Den norske kirke i Drangedal kommune. Det er et opplegg for deg som er ung og nysgjerrig, som kan være både skråsikker og usikker, som kanskje tviler og tror litt om hverandre og som synes at håp og kjærlighet egentlig er både fine og viktige ord.

 

Konfirmasjonstiden er en tid for å bli bedre kjent med deg selv, med kristen tro og med kirka. Hvis du velger kirkelig konfirmasjon skal vi som jobber i kirka prøve å ta både deg og livet ditt på alvor. Det betyr at vi både vil bekrefte og utfordre deg. Bekreftelsen er det viktigste. På konfirmasjonsdagen i kirka bekreftes dåpen, at du hører til i kirka, i en seremoni der vi ber for nettopp deg. Videre utfordrer vi deg til å tenke selv, til å stille spørsmål og til å søke etter gode svar på lure steder.

 

Konfirmasjonstida er både lek, sang, samtale, spill og aktiviteter av mange ulike slag. Vi håper at nettopp du vil velge å være med på de kirkelige konfirmasjonsforberedelsene. Da kan vi lære av hverandre og sammen gjøre året enda mer spennende.

 

En konfirmanttid for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre. Døvemenighetene har et eget konfirmanttilbud. Se dovekirken.no.

Konfirmanttidens program
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus?


Samlingene foregår på Drangedal menighetshus, rett etter skoletid.


Leir
Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester, reiser vi også på leir på Gautefall fjellkyrkje. I år er leiren enten 6.-8. september eller 27.-29. september.

 

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

Slik melder du deg på som konfirmant
Gå inn på kirken.no/drangedal og fyll ut skjema for innskriving under Kirkelige handlinger – konfirmasjon. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Hvis du ikke får til å melde inn på nett, så ring presten. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.

 

Frist for innmelding: 1. august. (Det går an å melde seg på senere, men da kan vi ikke garantere at nødvendig materiell er klart til opppstart.)

 

I utgangspunktet er konfirmasjonstiden gratis. Samtidig er det noen utgifter knyttet til blant annet leir. Vi tar derfor inn en egenandel på kr. 1000. Om dette blir vanskelig å betale, tar vi en prat og finner en løsning.

 

Noen viktige datoer

 

Det blir informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre/foresatte tirsdag 11. juni kl. 19.30 eller torsdag 13. juni kl. 19.30. Velg en av kveldene. Begge samlingene i Drangedal kirke.

 

Etter hvert får dere informasjon om samlingene på menighetshuset.

 

Presentasjonsgudstjenester:

  • Tørdal kyrkje søndag 25. august kl. 11.00
  • Kroken kyrkje søndag 1. september kl. 11.00
  • Drangedal kirke søndag 1. september kl. 18.00

 

Konfirmasjonsdatoer 2020:

  • Tørdal kyrkje 3. mai kl. 11.00
  • Drangedal kirke 9. og 10. mai kl. 11.00
  • Kroken kyrkje 21. mai kl. 11.00

 

 

Gjensidige forventninger

Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.

 

Av menighetens ansatte og konfirmantledere kan dere forvente at:

*Vi bryr oss om konfirmantene.

*Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig.

*Vi sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter.

*Vi sender ut informasjon i god tid.

*Vi svarer på e-post og telefon.

 

Av konfirmantene forventes det at:

*Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter.

*Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden.

*Du møter presis til timene og tar med bibel og Konflogg.

*Du tar igjen fravær, også grunnet sykdom, idrettsarrangement, treninger m.m, med ekstraoppgaver eller ekstra oppmøte. Vi forventer at konfirmantopplegget prioriteres dette året.

*Du leverer inn mobiltelefon/nettbrett etc. (som selvsagt blir levert tilbake straks samlingen er slutt) dersom prest ber om det.

 

Av de foresatte forventes det at:

*Dere møter på foreldremøter.

*Dere går/kjører sammen med konfirmantene på Fasteaksjonen 29. mars 2020.

*Dere leverer dokumentasjon og informasjonsskjemaer innen de oppsatte fristene.

*Dere sender skriftlig melding til presten på forhånd dersom konfirmanten er nødt til å være borte fra en del av opplegget.

*Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.

 

Påmelding til konfirmasjon regnes som tilslutning til disse forventningene.

 

 

Hilsen konfirmantprest

 

Kjetil Helland

tlf. 909 68 372

e-post: kjetil.helland@drangedal.kommune.no

Tilbake