Gaver til driften


Vil du støtte vårt arbeid?

 

Lavere leie- og gaveinntekter siste sesong gjør at styret for Gautefall fjellkirke henvender seg til deg for et mulig gavebeløp. En del nødvendige utbedringsarbeider må utføres så fort som mulig. Mye av arbeidet blir gjort på dugnad, men til bl.a. blikkenslagerarbeid må vi leie fagfolk, og materialer koster. Snø og is gjør hvert år skader på takene våre.

Vi håper fjellkirkevenner i alle menighetene i Bamble prosti har noe å sende. Bruk Fjellkirkens driftskonto 2635.19.50233 (gjennom Tørdal sokneråd), merk gjerne: “Gave”.

 

Fjellkirkens styre takker og hilser.

Tilbake