Stell av graver


SOMMERSTELL AV GRAVER PÅ GRAVPLASSENE

 

For de som ønsker en avtale på stell av graver kan vi tilby dette for sommersesongen. Sommerstellet begynner rundt 1. juni og avsluttes rundt 1. oktober.  Kirkekontoret tar imot bestilling og administrerer sommerstellavtalene for alle tre gravplassene. På oppdrag fra kirkekontoret utfører Drangedal produkter sommerstellet ved gravplassene i Drangedal og Tørdal. På oppdrag fra kirkekontoret utfører det lokale gartnerfirmaet Hagefryd sommerstellet ved gravplassen i Kroken.

Plantene som benyttes er Betulia og blir plantet i det antallet som avtales. Plantene som inngår i en sommerstellavtale blir fjernet når sommersesongen avsluttes. Vi kan tilby følgende sommerstell for sommersesongen og prisene er pr. grav.

  1. Vanning og stell (ny jord og blomster inngår ikke i avtalen)  kr.  700,-
  2. Planting, ny jord tilført, vanning og stell med 1 blomst           kr.1000,-
  3. Planting, ny jord tilført, vanning og stell med 2 blomster       kr.1100,-
  4. Planting, ny jord tilført, vanning og stell med 3 blomster       kr.1200,-
  5. Planting, ny jord tilført, vanning og stell med 4 blomster       kr.1300,-

Dersom det er behov for oppretting av gravminner og plantefelt, eller det skal monteres en steinplate i plantefeltet, tar kirkekontoret imot bestilling. Arbeidet blir da utført av kirketjenerne i kirkelig fellesråd. Det er også anledning for pårørende til å utføre dette selv. Vi kan tilby denne tjenesten og prisene er pr. grav.

  1. Oppretting av gravminne og plantefelt, standard størrelse    kr.  700,-.
  2. Montering av steinplate i plantefeltet                                        kr.  400,-

Der gravminnet er større en standard størrelse vil prisen være noe høyere.

For bestilling eller forespørsel om stellavtaler eller oppretting av gravminner, ta kontakt med konsulent Tove Strand ved kirkekontoret på tlf. 35997170 eller epost: tove.strand@drangedal.kommune.no

Tilbake