Nytt om smittevern


Fra 9. november blir det innstramminger også for kirkene i Drangedal.

 

Myndighetene anbefaler at innbyggerne holder seg mest mulig hjemme.

Den norske kirke anbefaler derfor at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned.

Vi holder fokus på smittevern i alt arbeidet vårt. Her følger de viktigste tiltakene:

⊕ Personer med symptomer på luftveisinfeksjon har dessverre ikke adgang til kirkerommet.

⊕ Gudstjenester etc. kan romme inntil 50 personer, pluss medvirkende.

⊕ Alle som deltar i gudstjenester og andre samlinger registreres med navn og telefonnummer med tanke på eventuell smittesporing. Listene makuleres etter 14 dager.

⊕ FHIs generelle smittevernregler gjelder. Vask hendene før du går hjemmefra. Host i albuekroken. Hold én meters avstand.

⊕ Det vil stå framme hånddesinfeksjon ved inngangen. De medvirkende i gudstjenesten vil også rengjøre hendene hyppig.

⊕ Kun enkelte kirkebenker er åpne. Personer som ikke tilhører samme husstand, må holde avstand (én meter).

Ytterligere smitteverntiltak vil bli kunngjort skriftlig og/eller muntlig i forkant av samlingene.

Tilbake